Algemeen

HotelBedding B.V. (Kamer van Koophandel 28115599), hierna te noemen Hotelbedding4you, verleent u hierbij toegang tot https://www.hotelbedding4you.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Hotelbedding4you behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hotelbedding4you spant zich in om de inhoud van https://www.hotelbedding4you.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.hotelbedding4you.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hotelbedding4you.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hotelbedding4you. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hotelbedding4you, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.